Equal pay for women - Norton

It’s hard to believe that this May Day women are still fighting for equal pay. A concept of equal pay and equal opportunities regardless of gender shouldn’t be too hard in the year 2018 should it?

But of course we have to remember we live in a man’s world full of misogyny and patriarchy. Although obviously this is changing with a lot of males now considering themselves feminists and joining our struggle. But a chairde it’s not changing fast enough.

It’s 2018 and women currently earn around 13.9% less than men in Ireland. That’s the same as those women working one free month a year. Ireland is currently ranked as the 62nd worst out of 120 countries, this just isn’t good enough. 2018 is a significant year for women between celebrating a centenary since women achieved voting rights in Ireland and fighting for our reproductive rights by repealing the 8th amendment, it’s clear we must be doing more to assure equality for women in the workplace.


Tá sé deacair a chreidiúint sa lá atá inniú an go bhfuil mná na hÉireann fós ag troid ar son pá cothrom. Ní coincheap ró-dheacair é pá cothrom agus deiseanna cothroma do gach duine gan smaoineamh ar inscne an duine .

Cunas go bhfuil sé sin chomh deachair le tuiscint I 2018? 

Ach ar ndoigh chaithimid smaoineamh go bhfuil muid i ár gconaí I sochaí usalathartha. Sea, tá athrú ag teacht ar seo, le go Leor tacaíocht ó fir ach nil sé ag teacht tapaí go leor.

2018 atá ann agus thuilleann Mná 13.9% nios lú na fir in Éireann. Tá sin cosuil leis na mná sin ag obair saor in aisce ar feadh mhí gach bhliain. Nil se seo maith go leor.

Is bhliain fíor tabhachtach í 2018 do Mná agus muid ag ceiliúradh 100 bhliain ó fuair muid ceartaí vótála agus muid ag troid fós ar son ceartaí atáirgthe ach ba choir duinn I bhfad nios mo a dheanamh chun a chinntiu go bhfuil todhchaí cothrom ag Mná San Ionad oibre.

Ní Saoirse go Saoirse na mBan

 - Ellen Norton, Women’s Officer (SF National Youth Committee)

Ógra Shinn Féin